Privatumo politika „Grupių psichoterapijos puslapis“

„Grupių psichoterapijos puslapyje“, pasiekiamame adresu https://www.grupiupsichoterapija.lt/, vienas iš mūsų prioritetų yra lankytojų privatumas. Šiame privatumo politikos dokumente pateikiama informacija apie tai, kokius duomenis renkame ir registruojame „Grupių psichoterapijos puslapyje“ ir kaip juos naudojame.

Jei turite papildomų klausimų arba reikia daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, susisiekite su mumis el. paštu ieva3003@yahoo.com. Šio puslapio privatumo politika atnaujinta 2019 metais vasario 8 dieną.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR)

Mes esame Jūsų duomenų tvarkytojas.

Jums svarbu žinoti, kad „Grupių psichoterapijos puslapio “ teisėtas pagrindas rinkti ir naudoti asmeninę informaciją, aprašytas šioje privatumo politikoje, priklauso nuo asmeninės informacijos, kurią renkame ir specifinio konteksto, kuriame ji renkama.

 • Grupių psichoterapijos puslapis “ turi sudaryti sutartį su Jumis
 • Jūs suteikėte „Grupių psichoterapijos puslapiui “ leidimą tai padaryti
 • Jūsų asmeninės informacijos apdorojimas yra „Grupių psichoterapijos puslapio“ teisėti interesai
 • „Grupių psichoterapijos puslapis“ turi atitikti įstatymus

„Grupių psichoterapijos puslapis “ išsaugos Jūsų asmeninę informaciją tik tiek laiko, kiek reikia šiais Privatumo politikoje nustatytais tikslais. Mes išsaugosime ir panaudosime šią informaciją tiek, kiek tai būtina norint įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus, išspręsti ginčus ir įgyvendinti mūsų politiką. Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikrų duomenų apsaugos teisių. Jei norite būti informuotas apie tai, kokią asmeninę informaciją apie Jus mes saugome ir jei norite, kad ji būtų pašalinta iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis. Mūsų privatumo politikos aprašas buvo sukurtas naudojant „GDPR Privacy Policy Generator“ ir „GDPR“ privatumo politikos šabloną ir išverstas į lietuvių kalbą.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisę gauti, atnaujinti ar ištrinti turimą informaciją.
 • Teisę ištaisyti.
 • Teisę prieštarauti.
 • Teisę apriboti.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Teisę atšaukti sutikimą.

Prisijungimo failai

„Grupių psichoterapijos puslapis “ vadovaujasi standartinėmis prisijungimo failų naudojimo procedūromis. Šie failai sukuriami lankytojams apsilankius svetainėse. Visos hostingo įmonės tai daro ir naudoja juos hostingo paslaugų analizei. Į prisijungimo failus renkama informacija apima interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (ISP), datos ir laiko žymą, nuorodos / išėjimo puslapius ir galbūt paspaudimų skaičių. Jie nėra susiję su jokia asmeniškai identifikuojama informacija. Informacijos tikslas - analizuoti tendencijas, administruoti svetainę, stebėti naudotojų judėjimą svetainėje ir rinkti demografinę informaciją.

Privatumo politika

Kiekvieno „Grupių psichoterapijos puslapis“ reklamos partnerio puslapyje galite rasti jų privatumo politiką.

Trečiųjų šalių skelbimų serveriai ar skelbimų tinklai naudoja tokias technologijas kaip slapukai, „JavaScript“ arba „Web Beacons“, kurie gali būti naudojami jų atitinkamuose skelbimuose ir nuorodose, rodomose „Grupių psichoterapijos puslapyje”, kurie siunčiami tiesiai į naudotojų naršyklę. Kai tai įvyksta, jie automatiškai gauna Jūsų IP adresą. Šios technologijos naudojamos matuojant reklamos kampanijų efektyvumą ir (arba) pritaikant reklamos turinį, kurį matote lankomose svetainėse.

Atkreipkite dėmesį, kad „Grupių psichoterapijos puslapis“ neturi prieigos prie šių slapukų, kuriuos naudoja trečiosios šalies reklamuotojai ir jų nekontroliuoja.

Trečiosios šalies privatumo politikos nuostatos

„Grupių psichoterapijos puslapio“ privatumo politika netaikoma kitiems reklamuotojams ar svetainėms. Todėl, jei norite gauti išsamesnę informaciją, patariame susipažinti su atitinkama šių trečiųjų šalių skelbimų serverių privatumo politika. Ji gali apimti jų praktiką ir nurodymus, kaip atsisakyti tam tikrų galimybių.

Galite pasirinkti išjungti slapukus per atskiras naršyklės parinktis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukų valdymą konkrečiose interneto naršyklėse, jos galite rasti šių naršyklių svetainėse.

Informacija vaikams

Kitas mūsų prioritetas - vaikų apsaugos užtikrinimas naudojantis internetu. Mes skatiname tėvus ir globėjus stebėti, dalyvauti ir (arba) stebėti bei vadovauti vaikų veiklai internete.

„Grupių psichoterapijos puslapis “ sąmoningai nerenka jokios asmeninės identifikuojamos informacijos iš vaikų iki 13 metų. Jei manote, kad Jūsų vaikas mūsų svetainėje pateikė tokią informaciją, primygtinai rekomenduojame nedelsiant susisiekti su mumis ir mes stengsimės, kad ji nedelsiant būtų pašalinta iš mūsų įrašų.

Tik mūsų puslapio privatumo politika internete

Mūsų privatumo politika, sukurta „GDPRPrivacyPolicy.net“ ir išversta į lietuvių kalbą, taikoma tik mūsų internetinei veiklai ir galioja mūsų svetainės lankytojams, atsižvelgiant į informaciją, kurią jie bendrino ir (arba) surinko. Ši politika netaikoma jokiai informacijai, surinktai neprisijungus arba ne per mūsų svetainės kanalus.

Sutikimas

Naudodamiesi mūsų svetaine, Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika ir su jos sąlygomis.

Privacy Policy for Grupių psichoterapijos puslapis

At Grupių psichoterapijos puslapis, accessible from https://www.grupiupsichoterapija.lt/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Grupių psichoterapijos puslapis and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at ieva3003@yahoo.com

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

Grupių psichoterapijos puslapis legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

 • Grupių psichoterapijos puslapis needs to perform a contract with you
 • You have given Grupių psichoterapijos puslapis permission to do so
 • Processing your personal information is in Grupių psichoterapijos puslapis legitimate interests
 • Grupių psichoterapijos puslapis needs to comply with the law

Grupių psichoterapijos puslapis will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us. Our Privacy Policy was generated with the help of GDPR Privacy Policy Generator and the GDPR Privacy Policy Template.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you.
 • The right of rectification.
 • The right to object.
 • The right of restriction.
 • The right to data portability
 • The right to withdraw consent

Log Files

Grupių psichoterapijos puslapis follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Grupių psichoterapijos puslapis.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Grupių psichoterapijos puslapis, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Grupių psichoterapijos puslapis has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Grupių psichoterapijos puslapis's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.

Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Grupių psichoterapijos puslapis does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

Our Privacy Policy created at GDPRPrivacyPolicy.net) applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Grupių psichoterapijos puslapis. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website. Our GDPR Privacy Policy was generated from the GDPR Privacy Policy Generator.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.