Apie grupes

Grupės nariai ateina su įvairiomis problemomis, todėl kiekviena grupė susideda iš žmonių, turinčių skirtingus sunkumus, kuriuos kiekvienas jų nori tyrinėti. Visiems bendros temos yra santykiai, darbas, bendravimo sunkumai, socialinė izoliacija, nerimas, baimės, pyktis, depresija.

Grupė vyksta kartą per savaitę tą pačią savaitės dieną, toje pačioje vietoje, pastoviu laiku. Grupę sudaro ne daugiau kaip aštuoni nariai ir terapeutė. Grupės sesija trunka 90 min.

Prieš prisijungdamas prie grupės, kiekvienas kandidatas keletą kartų susitinka su grupės terapeute įvertinimui. Vieno susitikimo trukmė 50 - 60 min. Individualių susitikimų metu terapeutė stengiasi įsitikinti, kad grupės nariai nebūtų pažįstami tarpusavyje.

Prisijungdami prie grupės, nariai įsipareigoja laikytis konfidencialumo susitarimo, tai reiškia, kad grupės pokalbių turinys ir informacija apie kitus grupės narius privalo likti neatskleisti. Konfidencialumo užtikrinimui grupės nariai negali susitikinėti už grupės ribų.

toliai