Kas yra grupių psichoterapija

Grupių psichoterapija yra viena iš psichoterapijos formų. Tai specializuotas metodas, taikomas asmeninių sunkumų supratimui ir įveikimui grupėje. Jei individualioje psichoterapijoje susitinka tik du asmenys, tai grupių terapijoje susitinka visa grupė ir terapeutas. Grupių psichoterapijoje kitų žmonių dalyvavimas sustiprina ir praturtina įgyjamą terapijos patyrimą. Pati grupė tampa terapiniu instrumentu, įgalinančiu jos narius įveikti emocinius ir tarpasmeninių santykių sunkumus.

Grupių psichoterapija yra rimta alternatyva individualiai psichoterapijai. Grupių terapijos šalininkų ji laikoma demokratiškesne psichoterapijos forma. Tai reiškia, kad terapeutas nėra toks stiprus autoritetas, o daugiau grupės dalis. Be to grupėje visi nariai tampa terapeutais vienas kitam. Tokie santykiai artimesni realiam gyvenimui visuomenėje, kuris grindžiamas abipusiais mainais - davimu ir ėmimu, pagalbos priėmimu ir teikimu kitam, atsigręžimu į savąjį AŠ ir į KITĄ.

toliai