Sveiki apsilankę psichoterapijos puslapyje.

Kiekvienas esame kažkas daugiau negu atrodome patys sau sunkiu mums metu.

Siūlome kompetentingą anoniminę pagalbą įvairiose sudėtingose gyvenimo situacijose, kuriose ieškote išeities:

  • galite atvirai kalbėti apie savo sunkumus - saugome konfidencialumą,
  • galite gauti paramą įvertinant situaciją, kurioje atsidūrėte,
  • galite rasti ligšiol nepastebėtus sprendimus, kurie išlaisvintų uždarytą energiją visavertiškam gyvenimui.

Nauji orientyrai įkvepia.

toliai